2012. augusztus 9., csütörtök

Nyílt titok!


Pökhendi-gőg, az a semmit figyelembe nem vevő határozottság, ami az elitet megkülönbözteti a hétköznapi, tisztességes embertől. Eluralkodott, avagy megöröklődött egy olyan határozottság a diplomát szerzett egyének magatartástudatában, ami egyik embert a másik fölé emeli , na- nem tudományos, vagy logikai képességek, csak csupán korrupciós leszármazottsági hierarchia alapján.
Ezekben az emberekben nincs meg a kellő intelligencia ahhoz, hogy felmérjék – urambátyám viszonyrendszer haszonélvezőjeként-, a függőségi viszony iszonyú lélekromboló hatását. Mert mindenki számára egyértelmű, hogy senki, de senki nem szerezhetett volna milliárdokat, sőt kiemelkedő egzisztenciális biztonságot, a rendszerváltást követően, a szocializmusban kialakult korrupciós vakvezető alárendeltség igénybevétele nélkül, csak az alapján, arra épülve, teljesedhetett ki „gazdasági zsenialitása”. Hívják bárhogyan, legyen tudós, vagy zseni, egy olyan társadalmi berendezkedésben amilyen az előző rendszer volt, nem érvényesülhetett csak és kizárólag az, aki feltétlen híve volt a rendszernek, vagy a feltétlen hívőnek nem volt valamilyen nemű pereputtya. A rendszerhívőnek viszont mindent szabad volt, kivéve a rendszerbírálatot. (mint ma, Brüsszel bírálata, öröklött lélekromboló mítosz, tacepaós-bűn, a tudat falán) és így bármi válhatott igazzá, illetve gazzá. A kinyilvánító magasztos akarata alapján lett áldozatból bűnös és bűnösből az új rendszer kegyeltje. A pláne az egészben, hogy ehhez tapsolni, sőt hozsannázni köteles mindenki.

A hatalommal való visszaélés, szerintem az a hatalomgyakorlási megnyilvánulás, amikor a törvényes rend csak az alsóbb kasztokra, a tudáshiányos kiszolgáltatott rétegre vonatkoztatható. Mert ne mondja nekem senki, hogy a fekete gazdaságot a minimálbérből élők, a hajléktalanok és az, az egy-két millió bérből élő állampolgár működteti, akinek fogalma sincs arról, hogy mi játszódik körülötte. A bűnösök, a korruptak, az „Off shoredálók” (242 milliárd dollár) csak és kizárólag a rendszerváltók haszonélvezőiből kerülhettek és kerültek ki: Azok az emberek, akik ma részvényeket bitorolnak a nyugati cégekben, akik tulajdonosi „mannához” jutottak a szülői, vagy éppen a saját jogú KFT –ék, BT-k által, nos, azok az emberek, a pökhendi-gőgösek, azok tették tönkre, adták el Magyarországot. De talán mindez még nem volna olyan égbekiáltó, ha a világok legjobbikának kikiáltott demokrácia nem biztosítana megfelelő jogi hátteret a szerzett vagyon eltitkolására. Nyílt titok, hogy nem tisztességes úton vált elitté a mai elit, ennek ellenére minden tiszteletet meg kell adni nekik, azoknak az embereknek kell tűrniük, megalázkodniuk, akik becsületesen dolgoztak világéletükben!

Tisztességes ember szemében gazember az, aki kijátszva a törvényeket, más ország gazdasági törvényei mögé bújva, magyar állampolgár testvére elől elcsalva jövedelmét, vagy ilyen-olyan bevételét az alvilág mosodáin keresztül „kifehéríti”! A sajnálatos, hogy az egész magyar gazdasági elitszereplő, megmerítkezett abban a lélekfertőben, ahonnan nézve érzéstelenné válik a becsületes emberi élet. Azaz nincs mit várni azoktól, akik úgy gondolják, hogy zsebükben egy papírdarabbal, alkalmasabbá váltak „a bőség kosarából” gátlástalanul merni a jólétet.

Hölgyeim és uraim, jobb- és baloldalon, közszereplőink, a tisztességes emberek olyanokat köpnek az Önök háta mögött, amilyet a tükörbe nézéskor kellene Önöknek! Nem változik és nem változhat semmi, amíg a pökhendi-gőg uralkodik a társadalmi viszonyokon, a törvényalkotás és a végrehajtás a tehetőség kiszolgáltatott kutyája: A jelenlegi elit A-tól Z-ig nem kívánatos szereplő.

A búzát ki lehet rostálni az ocsútól, de az ocsú az a tisztíthatatlan mag, amelyik csíraképtelen, fertőzött szemét.

Gavallér János

2012. augusztus 2., csütörtök

A leválthatatlanság négy lépése - Fidesz módszerrel

A Fidesz már jó ideje kitalált egy nagyon ügyes hatalommentési tervet, mely valódi jogász ravaszsággal alkotta meg Orbánék számára a hosszú évtizedekre garantált hatalommegtartás receptjét. A politikai szereplők ennek a kirakós játéknak az egyes elemeit nagyon korán – szinte keletkezésük időpontjában - érzékelték, de a szavazópolgárok tömegei, csak az utolsó elem helyére kerülésével látták meg a megdöbbentő összképet. A Fidesz ugyanis több irányból megközelítve, jogszabályokkal körülbástyázva szinte lehetetlenné tette, hogy a magyar nép demokratikus választásokon leváltsa őket. "Megdöbbentő" - a Fidesszel kapcsolatban lassan elkopik ez a kifejezés, annyit használjuk, ám mégis jól szemlélteti, hogy mit érez az ember, ha belegondol az egészbe. Vészharangok kondulnak meg most a fejekben, és talán felébred az ország Csipkerózsika álmából! Mert hogy nagyon fel kéne ébredni az biztos ... Az, hogy mit tehetünk nehéz kérdés. Nem sok lehetőség maradt számunkra ...

A leválthatatlanság négy lépése - Fidesz módszerrel:

1. lépés: a demokrácia korlátozása
Az új, demokratikus fékeket leromboló alkotmány létrehozása volt az első lépés, melynek részét képezte a sajtószabadság zárójelbe tétele is. Az új alaptörvénnyel a hatalmi ágak Magyarországon egyetlen kézbe összpontosultak, így a demokrácia szabad működése gyakorlatilag megszűnt hazánkban.
2. lépés: a rivális pártok anyagi helyzetének meggyengítése
A pártok állami támogatásainak megvonása lett a második lépés. Orbánék javaslata szerint ugyanis 2013-tól a Fidesszel rivális pártok nem részesülnek majd a költségvetési támogatásokból, így az „állampárt” (azaz a Fidesz), anyagi téren konkurencia nélkül maradva egyedül juthat majd állami pénzekhez. (A valódi demokráciában ezt a kérdést nagyon komolyan veszik, és rendszerint garantálják, hogy az egyes pártok egyenlő esélyekkel tudjanak indulni a választói voksokért. Az egyenlő esélyeknek pedig fontos része az állami támogatások demokratikussága.)
3. lépés: új választójogi törvény
A 2012 január elsejével hatályba lépett új választójogi törvény – a folyamat harmadik lépéseként – már egyértelműen mutatta meg mindenki számára: Orbán Viktorék törvényekkel és jogszabályokkal teremtenek olyan feltételeket a következő választásokra (és a későbbiekre), melyek szavatolni tudják majd győzelmüket. Az új választójogi törvényben három momentum garantálja ezt: a szavazókörzetek számukra kedvező manipulálása az úgynevezett gerrymandering módszerrel, a választójog határon-túliak számára történő biztosítása, és az egyfordulós választás, melyben kiiktatták az eredményességi küszöböt. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a mandátumot mindenhol az a jelölt szerzi majd meg, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapja, függetlenül a megjelentek számától. A választókörzetek manipulálását illetően a gerrymandering módszer lényege, hogy az olyan körzeteket, ahol a baloldal hagyományos jól állt, úgy bővítették ki, - vagy csapták hozzá a Fidesz-többségű területekhez - hogy az összeredmény Fidesz-többségű lett. Ami a határon túli voksokat illeti, a Fidesz már régóta készül ezek „besöprésére”, hiszen a kettős állampolgársági javaslatával, a hangzatos nemzeti politizálásával, a határmenti polgári körök támogatásával, és a Fidesz vezetők sorozatos Erdélybe és felvidékre utazgatásával már évek óta gondoskodik ezen népesség megnyeréséről.
4. lépés: az előzetes feliratkozás rendszerének bevezetése
A Fidesz tervére a koronát az élőregisztráció bevezetése helyezi fel. A dolog lényege, hogy a rendelkezés egy adott időszakot ír majd elő mindenki számára, melyben a 2014 áprilisában szavazni akarók fel kell, hogy iratkozzanak a választási nyilvántartásokba. Aki nem regisztrál, az kopogtató cédulát sem fog kapni, vagyis aki nem jelentkezik be a névjegyzékbe 2014 februárjáig, az nem fogja tudni még a jelölését sem leadni, mivel nem fognak neki ajánlószelvényt postázni. Nyilván ez annak a pártnak kedvez, amelynek részint elég pénze van arra, hogy aktivistákat és szavazókat mozgósítson a regisztráláshoz, részint elég fegyelmezett – és jól mozgósítható – pártsereg áll rendelkezésére, a folyamat felügyelésére és végrehajtására. Teljesen nyilvánvaló, hogy a két feltétel az állampártként viselkedő – és nyilván így a legtöbb állami bevétellel rendelkező – illetve az államapparátust is felhasználó Fidesz számára biztosított. Ez a javaslat pontosan arra jó, hogy kiszűrje a bizonytalanokat, az apolitikusakat, a szegényeket, akiket a Fidesz politikája sanyargat. Távol tartsa a választásoktól azokat, akik annyit is érnek, akik pontos utasítások és segítség hiányában ügyetlenek a beregisztrálás technikai kérdéseiben, idősek, vagy csak egyszerűen félnek a hatalomtól és nem akarják előzetesen bármilyen formában megadni adataikat. Manapság, amikor annyi ember (a választók 40-50 százaléka) teljesen bizonytalan, hogy akar-e szavazni, és ha igen, akkor kire, irreális azt gondolni, hogy széles tömegek fognak sorra feliratkozni mondjuk decemberben az áprilisi -májusi szavazásra. Teljesen kiszámítható, hogy éppen azok fognak majd feliratkozni, akik jó előre biztosak a választásukban: vagyis a másfél millió Fidesz-szimpatizáns, a polgári körök tagjai, a Fideszes pártaktivisták, az állami ellenőrzés alatt állók és a hatalommal gazdasági érdekközösségben élők (meg valószínűleg a Jobbik-támogatók).
A rendelkezés - Európa többi részével ellentétben - a minél kisebb választási részvételre ösztönzi az embereket annak érdekében, hogy a kormány politikájával elégedetlen, anyagilag lecsúszott tömegek helyett, a jól „beidomított” polgári körök, Fidesz aktivisták járuljanak majd az urnák elé, és az ő voksaik döntsék el a választásokat. Az új választójogi törvény szerint úgysincs eredményességi küszöb, tehát mindenhol az a jelölt szerzi majd meg, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapja, függetlenül a megjelentek számától. Mindezeken túl az egész tervezet valódi célját az is megmutatja, hogy a rendelkezés bevezetése teljesen felesleges, hiszen hasonló élőregisztrációs rendszer csak azon országokban van (pl. USA, Anglia) ahol nincsenek népesség-nyilvántartások. Ahol viszont ez kiépült, és régóta jól működik, ott természetesen ilyesmit sehol nem vezettek be. Ahogy mondani szokták: „kilóg a lóláb”!
Az egész rendelkezés mindezeken túl úgy tűnik kétfordulóssá teszi a választást (pedig maga a választójogi törvény döntött az egyfordulós rendszerről)  hiszen a pártok a regisztrációs időszak előtt kénytelenek lesznek majd egy erőteljes és drága kampányt folytatni a választók feliratkozásra bírása érdekében, később pedig a szavazás előtt újra meg kell szólítaniuk őket, hogy a feliratkozottak valóban el is menjenek majd szavazni, és voksukkal őket támogassák.
Az említett négy lépéssel a Fidesz tehát gyakorlatilag elérte a leválthatatlanságát. Minimálisra csökkentette az egyébként is összefogásra képtelennek tűnő demokratikus ellenzék győzelmi esélyeit, hiszen az ellenzéki választási körzeteket „feldarabolta”, biztosította a határon-túliaktól várható több százezres szavazatszám beszámíthatóságát, eltörölte az eredményességi küszöböt, a feliratkozási rendszerrel pedig kiiktatta a bizonytalanok, az utolsó napokban dönteni akarók széles tömegeit. Ha pedig ez nem volna elég, még talonban tarthatja a Jobbikkal való összefogás lehetőségét is. Úgy tűnik a jelenlegi rendszertől - demokratikus és békés úton legalábbis - nagyon hosszú ideig nem fogunk tudni megszabadulni. Isten óvja Magyarországot …
Forrás:http://www.tortenelemklub.com/koezelet/civil-velemenyek/791-bezarul-a-koer-lassan-levalthatatlan-lesz-orban-es-a-fidesz
2012 július 31.
Ajánlja ismerőseinek...