2012. szeptember 26., szerda

Olvasd el, még ha túl elfoglalt vagy is, sőt különösen akkor, ha túl elfoglalt vagy!

"A sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ minden tájáról.
A megnyitó beszédében ezt mondta:
- Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak Istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük.

Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek Istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az Úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.

- Hogyan tegyük ezt? -- kiabálták a démonjai.
- Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat- válaszolta.

- Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.

- Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát.

- Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!

- Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek...hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világias zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba.

- Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat  katalógusokkal, amikből
online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.

 - Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.

- Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szükségük van, hamarosan máshol fogják azt keresni.

- Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.

- Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Õ feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.

- Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat... hogy kimerülten térjenek vissza.

- Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.

- Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni"

 http://domonyi.aries.hu/oldal-tartalom.html

2012. augusztus 9., csütörtök

Nyílt titok!


Pökhendi-gőg, az a semmit figyelembe nem vevő határozottság, ami az elitet megkülönbözteti a hétköznapi, tisztességes embertől. Eluralkodott, avagy megöröklődött egy olyan határozottság a diplomát szerzett egyének magatartástudatában, ami egyik embert a másik fölé emeli , na- nem tudományos, vagy logikai képességek, csak csupán korrupciós leszármazottsági hierarchia alapján.
Ezekben az emberekben nincs meg a kellő intelligencia ahhoz, hogy felmérjék – urambátyám viszonyrendszer haszonélvezőjeként-, a függőségi viszony iszonyú lélekromboló hatását. Mert mindenki számára egyértelmű, hogy senki, de senki nem szerezhetett volna milliárdokat, sőt kiemelkedő egzisztenciális biztonságot, a rendszerváltást követően, a szocializmusban kialakult korrupciós vakvezető alárendeltség igénybevétele nélkül, csak az alapján, arra épülve, teljesedhetett ki „gazdasági zsenialitása”. Hívják bárhogyan, legyen tudós, vagy zseni, egy olyan társadalmi berendezkedésben amilyen az előző rendszer volt, nem érvényesülhetett csak és kizárólag az, aki feltétlen híve volt a rendszernek, vagy a feltétlen hívőnek nem volt valamilyen nemű pereputtya. A rendszerhívőnek viszont mindent szabad volt, kivéve a rendszerbírálatot. (mint ma, Brüsszel bírálata, öröklött lélekromboló mítosz, tacepaós-bűn, a tudat falán) és így bármi válhatott igazzá, illetve gazzá. A kinyilvánító magasztos akarata alapján lett áldozatból bűnös és bűnösből az új rendszer kegyeltje. A pláne az egészben, hogy ehhez tapsolni, sőt hozsannázni köteles mindenki.

A hatalommal való visszaélés, szerintem az a hatalomgyakorlási megnyilvánulás, amikor a törvényes rend csak az alsóbb kasztokra, a tudáshiányos kiszolgáltatott rétegre vonatkoztatható. Mert ne mondja nekem senki, hogy a fekete gazdaságot a minimálbérből élők, a hajléktalanok és az, az egy-két millió bérből élő állampolgár működteti, akinek fogalma sincs arról, hogy mi játszódik körülötte. A bűnösök, a korruptak, az „Off shoredálók” (242 milliárd dollár) csak és kizárólag a rendszerváltók haszonélvezőiből kerülhettek és kerültek ki: Azok az emberek, akik ma részvényeket bitorolnak a nyugati cégekben, akik tulajdonosi „mannához” jutottak a szülői, vagy éppen a saját jogú KFT –ék, BT-k által, nos, azok az emberek, a pökhendi-gőgösek, azok tették tönkre, adták el Magyarországot. De talán mindez még nem volna olyan égbekiáltó, ha a világok legjobbikának kikiáltott demokrácia nem biztosítana megfelelő jogi hátteret a szerzett vagyon eltitkolására. Nyílt titok, hogy nem tisztességes úton vált elitté a mai elit, ennek ellenére minden tiszteletet meg kell adni nekik, azoknak az embereknek kell tűrniük, megalázkodniuk, akik becsületesen dolgoztak világéletükben!

Tisztességes ember szemében gazember az, aki kijátszva a törvényeket, más ország gazdasági törvényei mögé bújva, magyar állampolgár testvére elől elcsalva jövedelmét, vagy ilyen-olyan bevételét az alvilág mosodáin keresztül „kifehéríti”! A sajnálatos, hogy az egész magyar gazdasági elitszereplő, megmerítkezett abban a lélekfertőben, ahonnan nézve érzéstelenné válik a becsületes emberi élet. Azaz nincs mit várni azoktól, akik úgy gondolják, hogy zsebükben egy papírdarabbal, alkalmasabbá váltak „a bőség kosarából” gátlástalanul merni a jólétet.

Hölgyeim és uraim, jobb- és baloldalon, közszereplőink, a tisztességes emberek olyanokat köpnek az Önök háta mögött, amilyet a tükörbe nézéskor kellene Önöknek! Nem változik és nem változhat semmi, amíg a pökhendi-gőg uralkodik a társadalmi viszonyokon, a törvényalkotás és a végrehajtás a tehetőség kiszolgáltatott kutyája: A jelenlegi elit A-tól Z-ig nem kívánatos szereplő.

A búzát ki lehet rostálni az ocsútól, de az ocsú az a tisztíthatatlan mag, amelyik csíraképtelen, fertőzött szemét.

Gavallér János

2012. augusztus 2., csütörtök

A leválthatatlanság négy lépése - Fidesz módszerrel

A Fidesz már jó ideje kitalált egy nagyon ügyes hatalommentési tervet, mely valódi jogász ravaszsággal alkotta meg Orbánék számára a hosszú évtizedekre garantált hatalommegtartás receptjét. A politikai szereplők ennek a kirakós játéknak az egyes elemeit nagyon korán – szinte keletkezésük időpontjában - érzékelték, de a szavazópolgárok tömegei, csak az utolsó elem helyére kerülésével látták meg a megdöbbentő összképet. A Fidesz ugyanis több irányból megközelítve, jogszabályokkal körülbástyázva szinte lehetetlenné tette, hogy a magyar nép demokratikus választásokon leváltsa őket. "Megdöbbentő" - a Fidesszel kapcsolatban lassan elkopik ez a kifejezés, annyit használjuk, ám mégis jól szemlélteti, hogy mit érez az ember, ha belegondol az egészbe. Vészharangok kondulnak meg most a fejekben, és talán felébred az ország Csipkerózsika álmából! Mert hogy nagyon fel kéne ébredni az biztos ... Az, hogy mit tehetünk nehéz kérdés. Nem sok lehetőség maradt számunkra ...

A leválthatatlanság négy lépése - Fidesz módszerrel:

1. lépés: a demokrácia korlátozása
Az új, demokratikus fékeket leromboló alkotmány létrehozása volt az első lépés, melynek részét képezte a sajtószabadság zárójelbe tétele is. Az új alaptörvénnyel a hatalmi ágak Magyarországon egyetlen kézbe összpontosultak, így a demokrácia szabad működése gyakorlatilag megszűnt hazánkban.
2. lépés: a rivális pártok anyagi helyzetének meggyengítése
A pártok állami támogatásainak megvonása lett a második lépés. Orbánék javaslata szerint ugyanis 2013-tól a Fidesszel rivális pártok nem részesülnek majd a költségvetési támogatásokból, így az „állampárt” (azaz a Fidesz), anyagi téren konkurencia nélkül maradva egyedül juthat majd állami pénzekhez. (A valódi demokráciában ezt a kérdést nagyon komolyan veszik, és rendszerint garantálják, hogy az egyes pártok egyenlő esélyekkel tudjanak indulni a választói voksokért. Az egyenlő esélyeknek pedig fontos része az állami támogatások demokratikussága.)
3. lépés: új választójogi törvény
A 2012 január elsejével hatályba lépett új választójogi törvény – a folyamat harmadik lépéseként – már egyértelműen mutatta meg mindenki számára: Orbán Viktorék törvényekkel és jogszabályokkal teremtenek olyan feltételeket a következő választásokra (és a későbbiekre), melyek szavatolni tudják majd győzelmüket. Az új választójogi törvényben három momentum garantálja ezt: a szavazókörzetek számukra kedvező manipulálása az úgynevezett gerrymandering módszerrel, a választójog határon-túliak számára történő biztosítása, és az egyfordulós választás, melyben kiiktatták az eredményességi küszöböt. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a mandátumot mindenhol az a jelölt szerzi majd meg, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapja, függetlenül a megjelentek számától. A választókörzetek manipulálását illetően a gerrymandering módszer lényege, hogy az olyan körzeteket, ahol a baloldal hagyományos jól állt, úgy bővítették ki, - vagy csapták hozzá a Fidesz-többségű területekhez - hogy az összeredmény Fidesz-többségű lett. Ami a határon túli voksokat illeti, a Fidesz már régóta készül ezek „besöprésére”, hiszen a kettős állampolgársági javaslatával, a hangzatos nemzeti politizálásával, a határmenti polgári körök támogatásával, és a Fidesz vezetők sorozatos Erdélybe és felvidékre utazgatásával már évek óta gondoskodik ezen népesség megnyeréséről.
4. lépés: az előzetes feliratkozás rendszerének bevezetése
A Fidesz tervére a koronát az élőregisztráció bevezetése helyezi fel. A dolog lényege, hogy a rendelkezés egy adott időszakot ír majd elő mindenki számára, melyben a 2014 áprilisában szavazni akarók fel kell, hogy iratkozzanak a választási nyilvántartásokba. Aki nem regisztrál, az kopogtató cédulát sem fog kapni, vagyis aki nem jelentkezik be a névjegyzékbe 2014 februárjáig, az nem fogja tudni még a jelölését sem leadni, mivel nem fognak neki ajánlószelvényt postázni. Nyilván ez annak a pártnak kedvez, amelynek részint elég pénze van arra, hogy aktivistákat és szavazókat mozgósítson a regisztráláshoz, részint elég fegyelmezett – és jól mozgósítható – pártsereg áll rendelkezésére, a folyamat felügyelésére és végrehajtására. Teljesen nyilvánvaló, hogy a két feltétel az állampártként viselkedő – és nyilván így a legtöbb állami bevétellel rendelkező – illetve az államapparátust is felhasználó Fidesz számára biztosított. Ez a javaslat pontosan arra jó, hogy kiszűrje a bizonytalanokat, az apolitikusakat, a szegényeket, akiket a Fidesz politikája sanyargat. Távol tartsa a választásoktól azokat, akik annyit is érnek, akik pontos utasítások és segítség hiányában ügyetlenek a beregisztrálás technikai kérdéseiben, idősek, vagy csak egyszerűen félnek a hatalomtól és nem akarják előzetesen bármilyen formában megadni adataikat. Manapság, amikor annyi ember (a választók 40-50 százaléka) teljesen bizonytalan, hogy akar-e szavazni, és ha igen, akkor kire, irreális azt gondolni, hogy széles tömegek fognak sorra feliratkozni mondjuk decemberben az áprilisi -májusi szavazásra. Teljesen kiszámítható, hogy éppen azok fognak majd feliratkozni, akik jó előre biztosak a választásukban: vagyis a másfél millió Fidesz-szimpatizáns, a polgári körök tagjai, a Fideszes pártaktivisták, az állami ellenőrzés alatt állók és a hatalommal gazdasági érdekközösségben élők (meg valószínűleg a Jobbik-támogatók).
A rendelkezés - Európa többi részével ellentétben - a minél kisebb választási részvételre ösztönzi az embereket annak érdekében, hogy a kormány politikájával elégedetlen, anyagilag lecsúszott tömegek helyett, a jól „beidomított” polgári körök, Fidesz aktivisták járuljanak majd az urnák elé, és az ő voksaik döntsék el a választásokat. Az új választójogi törvény szerint úgysincs eredményességi küszöb, tehát mindenhol az a jelölt szerzi majd meg, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapja, függetlenül a megjelentek számától. Mindezeken túl az egész tervezet valódi célját az is megmutatja, hogy a rendelkezés bevezetése teljesen felesleges, hiszen hasonló élőregisztrációs rendszer csak azon országokban van (pl. USA, Anglia) ahol nincsenek népesség-nyilvántartások. Ahol viszont ez kiépült, és régóta jól működik, ott természetesen ilyesmit sehol nem vezettek be. Ahogy mondani szokták: „kilóg a lóláb”!
Az egész rendelkezés mindezeken túl úgy tűnik kétfordulóssá teszi a választást (pedig maga a választójogi törvény döntött az egyfordulós rendszerről)  hiszen a pártok a regisztrációs időszak előtt kénytelenek lesznek majd egy erőteljes és drága kampányt folytatni a választók feliratkozásra bírása érdekében, később pedig a szavazás előtt újra meg kell szólítaniuk őket, hogy a feliratkozottak valóban el is menjenek majd szavazni, és voksukkal őket támogassák.
Az említett négy lépéssel a Fidesz tehát gyakorlatilag elérte a leválthatatlanságát. Minimálisra csökkentette az egyébként is összefogásra képtelennek tűnő demokratikus ellenzék győzelmi esélyeit, hiszen az ellenzéki választási körzeteket „feldarabolta”, biztosította a határon-túliaktól várható több százezres szavazatszám beszámíthatóságát, eltörölte az eredményességi küszöböt, a feliratkozási rendszerrel pedig kiiktatta a bizonytalanok, az utolsó napokban dönteni akarók széles tömegeit. Ha pedig ez nem volna elég, még talonban tarthatja a Jobbikkal való összefogás lehetőségét is. Úgy tűnik a jelenlegi rendszertől - demokratikus és békés úton legalábbis - nagyon hosszú ideig nem fogunk tudni megszabadulni. Isten óvja Magyarországot …
Forrás:http://www.tortenelemklub.com/koezelet/civil-velemenyek/791-bezarul-a-koer-lassan-levalthatatlan-lesz-orban-es-a-fidesz
2012 július 31.
Ajánlja ismerőseinek...

2012. május 12., szombat

Magyar sorsot - Magyar kézbe! - Atilla királyunk és Árpád Apánk nevében!

EGY Mindenkiért, s Mind a Nemzetért!!!
Mit tehetünk?
Összefogunk! Számon kérünk!
Számon kérjük jelenlegi vezetőinket, képviselőinket.
Nem olvasunk és nézünk hazug sajtót, nem hallgatjuk tovább a magyarok gyalázását a parlamenti pártoktól.
Piacra járunk, magyar árut veszünk, beszélgetünk a szomszédokkal, szerveződünk.

ÉBREDJ MAGYAR!!!


MAGyar sorsot - MAGyar kézbe - Atilla királyunk és Árpád Apánk nevében!!!

2012. április 21., szombat

Háború az egész emberiség ellen!

Ha még mindig van valaki, aki nem hiszi el, hogy ez a népirtó terv valós, küldjék el neki ezt a linket, és nézzék meg velük ezt a filmet - együtt. Sok kérdésük lesz - és valószínűleg gyakran kell megállítani a filmet, és beszélgetni.

2012. április 18., szerda

Tiltott találmányok. A FixHD TV műsora.

MAGYAR SORSOT - MAGYAR KÉZBE! ÉBREDJ MAGYAR!

Vagy talán úgy gondoljátok, hogy mások helyettünk megoldják problémáinkat? Őseink nem űzték ezt a gyakorlatot, amit Mi már több mint fél évszázada teszünk, egyik szövetségből a másikba lépünk, hogy a „fejlődés útjára” állítsuk országunkat. Mi lett az eredmény? Erkölcsi, morális és gazdasági leépülés és egekbe szökő adósságállomány. Gyermekeink, lassan elfelejtik történelmünket, Magyar nyelvünket és boldogulásukat külhonban szeretnék megtalálni. http://domonyi.blogspot.com/2009/09/itt-az-ido-magyarok-hogy-fejeteket.html

2012. április 7., szombat

Tesla villanykörtéje, mint kihagyott lehetőség. Egy újabb elfelejtett, eltitkolt találmány, az egypólusú villanykörte. Ha Tesla tudását komolyan veszi a világ, akkor megszabadulhatunk az energiafüggőségtől, feleannyi hálózati vezetéket felhasználva. Az adásban láthatjuk élesben az egy szál vezetékről táplált 20W-os LED sort. Nem csalás, nem ámítás, egy szál vezetéken szalad oda-vissza az áram.
Aki megteheti támogassa a "Zöld technológia" Közhasznú Alapítványt: http://www.ztka.hu/?page_id=5


2012. március 26., hétfő

Nehéz az igazság útja ...

Nehéz az igazság útja, de ha a fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. 
De bizony, ha a hátad fordítod a fénynek, csak a sötétség vesz körül, 
melyben a legnagyobb teher a saját árnyékod.

2012. március 6., kedd

Változtassunk jelenünkön, változtassunk gondolkodásmódunkon!
Témák: organikus építészet; civil mozgalmak; közösségi összefogások; ökorendszerek; bizalmon alapuló emberi együttműködés; új technológiák, áttörések; valódi érték teremtés, biodinamikus gazdálkodás; planetáris tudat; szuper vályog házak; dombházak; környezettudomány...

2012. február 20., hétfő

A szappan és a sokoldalú fahamu

Nagyanyáink a mosakodáshoz és mosáshoz egyaránt háziszappant használtak. A szappanfőzés nagy múltú foglalkozás, régebben legtöbb helyen háziiparnak számított, de nagyobb városokban céhek is kialakultak. A kecskeméti szappanos céhben például a 17–18. században 20–30 mesterember dolgozott.

A szappan

 

A szappant tél végén, kora tavasszal, a disznóvágások után, rendszerint a húsvét előtti hetekben főzték. A marhafaggyúból lehetett a legjobb szappant főzni, de többnyire mindenféle zsiradékot megmentettek: a birkafaggyút, a szegényebbek az avas, paprikás zsírt is.
A szappanfőzéshez a legtöbb asszony jól értett, de szappant a vásárban is lehetett venni. A háziszappanból többféle minőség is volt.
A marhafaggyúval vagy disznózsiradékból készült finomabb szappant az arc és a törzs lemosására, a szappanfőzésnél maradt lúgból főzöttet a láb- és haj mosására használták.

Szabolcsban lófaggyúból, növényi olajból, sőt krumpliból is készítettek szappant. Ugyanitt ismerték a disznó- vagy marhaepéből főzött szappant, amely tisztán tartotta az arcot: hatására elmúltak a pattanások.
Az Alföldön régebben a kiszáradt tavak fenekéről söpörték össze a sziksót (szódát), amelyből megfelelő mennyiségű hamu és mész hozzáadásával lúgot főztek. Újabban boltban vásárolják a lúgkövet, udvari katlanba teszik, fölforralják, majd beleeresztik az előkészített szappannak valót.. Előbb lángon főzik, hogy a folyadék szétmarja, utána lassú tűzön, míg a kicsapódó szappan a lúg fölé nem kerül. Ha fehér szappant akarnak, új lúgban harmadszor és negyedszer is kifőzik. A főzés elkészültével a folyékony szappant ruhával letakart farekeszbe öntik, padláson vagy a szoba mestergerendáján jól kiszárítják. Kihűlés után kockára darabolják és a padláson újra kiszárítják.

A gazdasszonyok mindig a régebbi főzésű szappant vették elő, mert az kevésbé kopott. A mosásnál elkopott kisebb darabok lettek a mosakodószappanok. A szappan helye az ablakpárkányon vagy a vízespadon volt, néha külön tálkában.


Szappankészítés lúgkővel
5 l esővízbe tegyünk 1 kg lúgkövet, néhányszor keverjük meg, majd keverjünk hozzá 5 kg zsiradékot, újra keverjük meg, adjunk hozzá 0,5 kg sót és hagyjuk állni. Másnap reggel forraljuk fel. Amikor a szappan fölül van, a víztől elválik, merőkanállal szedjük le. Faládába tegyük, amit előtte béleljünk ki vizes vászonruhával. Néhány óra elmúltával dróttal szeleteljük fel.
Készíthetünk szappant illóolajokkal, gyógynövény őrleményekkel, vagy akár gyümölcspéppel keverve is.

A sokoldalú fahamu

A fahamut az emberiség évezredeken át nagy becsben tartotta. Sokoldalú felhasználhatósága a háztartások nélkülözhetetlen részévé tette, hiszen a hamulúgot mosószerként, szappanként és fafestékként, magát a hamut trágyaként tudták használni. A 20. század vegyipara azonban teljesen kiszorította a fahamut, helyette szintetikus termékeket kínálva, amelyek a fahamuval ellentétben nehezen bomló, mérgező vegyületekkel terhelik a környezetet.
A fa elégetésekor keletkező hamu számos értékes ásványi sót tartalmaz. Erősen lúgos kémhatású, pH-értéke 10-13 közé esik, a termőföldre kiszórva azonban lúgossága nagyon gyorsan kiegyenlítődik, így mértékkel használva, nem kell tartani a föld ellúgosodásától. Mivel a lúg tisztító hatása a káliumtartalomtól függ, az egyes fafajták hamujából eltérő erősségű lúg keletkezik. A gyümölcsfáknál erősebb lúg nyerhető a bükkfa hamujából, de egyes leírások szerint még annál is erősebb az akácfa, és a kukoricaszár hamujából. Mosólúg készítésekor a hamuból először kirostáljuk a faszén maradványait.
A mosáshoz használható hamulúgot a fahamu zubogó forró vízzel történő elkeverése során nyerjük, amikor is körülbelül 1 kg hamuhoz 4 liter forró vizet öntünk. Ez az elegy egy nap alatt kitisztul, a hamu leülepszik és a sárgás színű hamulúgot a le nem ülepedett szennyeződések kiszűrése után használhatjuk. Az erősen zsíroldó folyadék alkalmazható általános tisztítószerként, áztatószerként vagy mosószerként. Az adagolás a mosandó ruha mennyiségétől és a hamulúg töménységétől függ.
A lúgoldat töménységének, fajsúlyának megállapítására tojást használtak. 15 %-os lúgban úszó tojásnak a fele emelkedik ki a folyadékból, 8 %-osból az 1/4 része, 4 %-osban pedig a tojás lebeg. A nagyon elszennyeződött ruhákat előzőleg be lehet áztatni hamulúgos vízbe, a nem nagyon piszkos ruháknak elég az 5 kg-os mosógépi mosáshoz körülbelül 4-5 dl lúg, esetleg kombinálhatjuk környezetbarát mosószerekkel.
A faházak, kerítések elszürkülésének meggátolása hagyományosan szintén hamulúggal történt. A fát néhány éves időközönként forró lúggal lemosták vagy lekefélték, így a több évszázados faépítmények is megtartották kellemes, antik színárnyalatukat. Ehhez a hamut és a vizet 1:3 arányban egy órán át főzték, majd egy kendőn átszűrték. Egy másik recept szerint 30 dkg hamut egy zsákban, 10 liter vízbe lógatva, néhány órán keresztül állni hagytak.
A hamulúg elkészítése könnyű, felhasználása egy kis gyakorlattal szintén nem okoz nehézséget. A szintetikus mosó és tisztítószerekkel ellentétben környezetünkre nem ártalmas, amely szempont egyre fontosabbá válik mindinkább elszennyeződő világunkban.
A hamulúg maró hatású folyadék, ezért jól záródó, felcímkézett üvegben, gyerekektől elzárt helyen kell tartani!

Forrás: http://www.barka.halas.net/letoltes/2009_04_epitsunkbarkat_web.pdf

2012. február 19., vasárnap

Amit nagymamáink a kutyákról tudtak

Az ember és kutya

Az ember és kutya több ezer éves kapcsolata során - különösen a szabad természetből tapasztalatokat merítő és a kutyát munkájuk során használó emberek (vadász, pásztor, földművelő, állattenyésztő) körében - mindig is megvolt a törekvés arra, hogy a kertben, erdőben termő vagy a háztartásban előforduló növényeket, termékeket fölhasználják kutyáik egészségi vagy más problémáinak megoldásához. Évtizedekkel ezelőtt a városi kutyatartók is gyakorta alkalmaztak az élet egyéb területén bevált egyszerű és természetes módszereket kutyáik esetében. Sok gyógynövényt, receptet, ötletet, amit nagymamáink még tudtak és használtak, de az utóbbi évtizedekben a modernnek mondott kutyatartás egy kissé elfelejtett, a mai kor kutyatartói is jól hasznosíthatnának.
"Azt hiszem, még etetni sem tudják tisztességesen. Nézd csak a szőrét. Ugye, mennyivel csúnyább, mint volt? Talán jót tenne neki, ha egy kis lenmagot áztatnánk az ivóvizébe. Mert én ezt tenném egy kutyával, ha fényét veszti a szőrzete, Ugye, apám?"
"Milyen sovány ez a kutya! Adjatok neki minden ebédhez egy kis marhamájat!"
"Valami nem tetszik nekem ezen a kutyán. Adjunk neki minden reggel egy pohár tejet, és ha szereti, keverjünk bele egy tojássárgáját is!"
"Ejnye, ejnye, nem elég piros a foghúsa. Talán jót tenne neki mindennap egy kanál csukamájolaj. Attól megerősödik!"   - Eric Knight: Lassie hazatér

Bolha és tetű

Évtizedekkel ezelőtt nem voltak tele a boltok polcai különféle parazitairtó, illetve ezek távoltartását célzó készítményekkel. A lelkiismeretes kutyatartók azonban már akkor is megpróbáltak védekezni az emberre, kutyára és a kutyával közösségben élő más állatokra sem veszélytelen paraziták ellen.
Az 1 : 2 arányban összekevert almaecet és víz az egyik leghatékonyabb bolhairtó szer. Ami még külön figyelemreméltó, hogy olcsóbb, mint a gyári készítmények, és nem tartalmaz esetlegesen káros kémiai anyagokat. A dél-európai országok kutyatartói tradicionálisan használják erre a célra a különféle aromatikus illóolajokat. Bevált recept, hogy 1 evőkanál olívaolajhoz 2-3 csepp levendula- és eukaliptuszolajat kevernek, és időnként ezzel bedörzsölik a kutya nyakát, hajlatait, hasát.
A mai, korszerű technológiával gyártott bolha és tetű elleni nyakörvek szintén a régi tapasztalatokhoz, ősi receptekhez nyúlnak vissza. Akinek kedve van, maga is elkészítheti. A kutyanyakának átmérőjéhez illő, nedvszívó, nem muszálas textilzsebkendőt vagy kendőt 12 órán keresztül az alábbi folyadékba kell áztatni: 2-3 csepp levendulaolajat (vagy friss levendulát), fél teáskanál kakukkfüvet (ha van, akkor frisset!), 1 kávéskanál édesköményt, 1-2 gerezd apróra vágott, összenyomott fokhagymát,1 teáskanál tiszta alkoholt (vagy vodkát) annyi szénsavmentes ásványvízben kell összekeverni, hogy a kendőt ellepje. A nedves kendőt kiszárítva, lazán a nyakörv mellé, a kutya nyakára kötve, hetekig védettség biztosítható a nemkívánatos élősködők ellen.

Fürdetés

Különféle kutyasamponokból, fürdető- és illatosítószerekből sem volt korábban ekkora, szinte áttekinthetetlen választék és kínálat, mint manapság. A kutyák viszont akkor is piszkosak lettek, különösen az őszi-téli időszakban. Házilag könnyen elkészíthető a következő fürdetőszer, amellyel a kutya csapzott és piszkos szőrzetét helyre lehet hozni, és még a kellemetlen illat is elmarad.
Egy pár rozmaringágat egy liter tiszta, szurt almalébe kell áztatni 40-60 percig. Az első mosáshoz ezt a folyadékot kell használni, lehetőleg 5-10 percig a szőrzetet jól átitatva, majd tiszta, langyos vízzel jól kimosni, ha a kutyatűri, lezuhanyozni. (A mennyiség kisméretű kutyára értendő, egy bernáthegyinek nem elegendő az 1 liternyi mennyiség!)
Gyakori probléma, hogy a kutya (szőre/bőre) valamilyen oknál fogva kellemetlen szagú, és a szokásos fürdetés, tisztítás, kefélés, fésülés után sem múlik el a bűz teljesen, vagy legalábbis annyira, amennyire a gazdi szeretné. Ilyen esetekben jól bevált módszer, ha a kutya fürdetővizébe nem illatos, habzó fürdetőszert, hanem 1-2 pohár paradicsomlevet, egy késhegynyi vaníliáscukrot vagy 1-2 csöpp vaníliaaromát keverünk el, majd 1-5 perc várakozás után alaposan, bő vízzel a kutyust leöblítjük. Idős kutyatartók szerint a paradicsomos fürdő minden bűzt megszüntet.

Csaláncsípés

Rövid szőrű, kistermetű kutyák némelyike érzékenyen reagál a csaláncsípésre, és erősen vakarni, nyalni, rágni kezdi a viszkető testrészét, vagy sok esetben az érintett felületen megpróbálja kitépni a szőrét. Egy marék friss petrezselyemlevelet egy pohár tejfölben jól össze kell keverni, és időnként ezzel az érintett testrészt bedörzsölni. A kutyák különbözően reagálnak: némelyik imádja a tejfölt, és igyekszik olyan gyorsan, ahogyan csak lehet, lenyalni, míg mások teljesen közömbösen reagálnak, és szinte élvezik a viszketési tünet elmúlását.

Falánk, habzsolva evő kutya

Némely kutya, függetlenül attól, hogy mennyire éhes, mit kap enni és mikor evett utoljára, gyorsan, kapkodva eszik. Ennek egyik hátránya, hogy sok levegőt kapkod be, a másik, hogy nem rágja meg megfelelően az ételt. Mind a kettő rossz hatással van az emésztésre. A kutya etetőedényének a közepére egy akkora méretű követ kell tenni, amit a kutya véletlenül sem tud a szájába venni és lenyelni. Ez arra kényszeríti a kutyát, hogy a szájával, fejével a követ körbe-körbe kerülgetve egyen az edényből, tehát nem tudja olyan gyorsan a szájával kiszedni az ételt, mint egyébként tehetné.
Pásztorok és állattartással foglalkozó kutyatartók (Portugáliában, Svájcban és Görögországban egyaránt) minden nap 1 teáskanálnyi kecsketejből készült joghurtot tesznek a kutya ételére, hogy a kutya lassabban egyen. Dél-olaszországi pásztorok a narancsérés időszakában egy fél narancs levét nyomják rá a kutya ételére, hogy a kutya ne egyen falánk módon gyorsan. Az észak-európai kutyatartók között közismert, hogy a falánk kutya ételére egy nagyon kevés frissen reszelt tormát szórnak, aminek erős illatanyaga lassabb evésre kényszeríti az állatot. (Kérdéses, hogy ez a módszer a városi kutyák száraztápja esetében is hatékony lehet-e...)

Sovány, étvágytalan kutya

Némelyik kutyatartónak az jelent gondot, hogy kutyája sovány, a bordái kilátszanak, és az állat étvágytalanul fintorog mindenfajta táplálékra. Miután egy alapos állatorvosi vizsgálat megállapította, hogy a kutya soványságának, étvágytalanságának nincs semmilyen szervi oka, és a táplálék minőségének változtatása sem hozott eredményt, sok kutyatulajdonos szerint segít a következő recept.
Egy marék zabpelyhet tejbe beáztatva 12 óráig, szobahőmérsékleten állni kell hagyni, majd egy kevés friss tejet és egy csipetnyi sót hozzáadni, és összekeverni. Az így előkészített tápot a kutya szokásos tápláléka mellett, 12 órás időeltéréssel etetni. ugyancsak jól bevált étvágyjavító módszer a kutya szervezetébe jutó zsírsav mennyiségének emelése. Ezért a megszokott táplálékot minden etetésnél egy teáskanálnyi étolajjal kell meglocsolni.

Az etetőedény tisztántartása

Egészségügyi, bakteriológiai, higiéniai szempontokra hangsúlyt fektető tenyésztők és kutyatartók között a régi időkben többféle módszer is használatos volt a kutyák edényeinek tisztántartására - már abban az időben is, amikor nem léteztek modern fertőtlenítő- és mosószerek, és nem volt a konyhákban mosogatógép. Az egyik bevált módszer volt, hogy hetente egy alkalommal az etető- és itatóedényt éjszakára a kutyától jól elzárt helyen 1 liter víz, 2 dl ecet és 1 evőkanál só keverékébe beáztatták, majd utána tiszta vízzel alaposan kimosták. A másik, gyorsabb tisztító- és fertőtlenítőmódszer volt, hogy sütőporhoz annyi vizet kevertek, hogy krémszerű anyaggá váljon. Ezzel az edény belsejét bekenték, 5-10 percig rajta hagyták, majd vízzel alaposan kiöblítették.

Esővizet iszik a kutya

Sok kutya előszeretettel iszik összegyűjtött esővizet, vagy egy-egy zivatar után kilefetyeli az udvarra, erkélyre kitett vagy kint felejtett edényből, mélyedésből, kerti dísztóból, virágcserép-alátétből az esővizet. A gazdik ilyenkor aggódva teszi föl a kérdést: eléggé tiszta-e az esővíz vagy valamilyen fertőzést kaphat a kutya?
Egyszerű módszer ennek ellenőrzésére, hogy a vízből egy tiszta üvegpohárba mintát kell venni, egy kockacukrot beledobni, és meleg helyen egész éjszaka lefedve állni hagyni. Ha a pohárban a víz reggelre tiszta marad, akkor a kutya nyugodtan ihatja, ha azonban zavarossá, tejszerűvé válik, tanácsosabb a kutyát eltiltani az esővíz ivásától.

Hasmenés, emésztési zavar, székrekedés

A kutya hasmenésének észlelése után a legelső intézkedésként 24 órán keresztül koplalókúrát ajánlott végezni. Természetesen a legtöbb esetben a kutya "jelez" a szokásos etetési időpontban; ilyenkor 1-2 kanál joghurttal kell kicsit megnyugtatni, amely már eleve jó hatással van a belekben fölborult baktériumflóra-állapot ismételten normálisra való helyreállítására.
A 24 órás koplalás után ajánlatos 1-2 napig csak főtt rizs, kevés főtt és zsírmentes csirke- vagy pulykahús, valamint 1-2 evőkanál sovány tehéntúró keverékével etetni a kutyát, mielőtt ismét a szokásos táplálékát kapná. Ez a fajta koplaló- és diétakúra az esetek nagy részében megszünteti a kutyahasmenését. Régi kutyás könyvekben még föllehetők azok a tanácsok is, amelyek hasmenés esetén a kutyaszokásos ételéhez 2-3 evőkanál gesztenyepürének vagy 1 teáskanál citromlének a hozzákeverését ajánlották. Ha 2-3 nap elteltével nem enyhül a hasmenés, vagy a kutyaállapota romlik, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, mert ez esetben már biztosra vehető, hogy nem a táplálék vagy az ivóvíz változása a kiváltó ok!
Emésztési problémák esetén jól bevált módszer, hogy főtt tojásfehérjét apróra összetörve ásványvízzel kell pépesre összekeverni, és 2-3 napig ebből naponta egy kanálnyit adni a kutyának, a normál étkezése előtt legalább egy órával.
Emésztési rendellenesség az is, ha a kutyának székrekedése van. Erre az esetre különféle trükköket ismernek a tapasztalt kutyatartók. Vannak, akik naponta egy apróra összevágott fügét kevernek a kutyatáplálékába, mások 2-3 szem diót reszelnek a kutyatápra, megint mások naponta 2-3 alkalommal sárgabarack-befőttet etetnek a kutyájukkal. Ha azonban a kutya 48 órán túlmenően nem ürített bélsárt, akkor semmivel nem szabad tovább próbálkozni: azonnali állatorvosi vizsgálat és beavatkozás szükséges!

A kölyökkutya a saját ürülékét eszi

Az, hogy a kölykök ürülékét az anyaállat eltakarítja, természetes, higiéniai szempontból hasznos jelenség. Amikor azonban a kölykök, fiatal kutyák a saját, vagy testvéreik ürüléküket próbálgatják fölszedni és megenni, az már nem a legjobb, legkellemesebb és -higiénikusabb dolgok közé tartozik. Erre a jelenségre szintén egymástól földrajzilag eltérő módszerek alakultak ki az elmúlt évszázadok során.
A déli országok kutyatartói között elterjedt, hogy ilyen esetekben 2-3 hétig apróra darabolt ananászt kevernek a kutya ételébe. Megfigyeléseik szerint az emésztés után az ananász a kutyák számára kellemetlen szaganyagokat tartalmaz, és ezért érhető el a kívánt hatás. A tengerpartokon élő kutyatenyésztők azon időszakban, amikor a kutyakölykök az anyatejről a szilárd táplálékra térnek át, nyers heringdarabokat és egy késhegynyi reszelt szerecsendiót kevernek a kutyák ételébe, ezzel elejét veszik, hogy a falka tagjai érdeklődést mutassanak egymás ürüléke iránt.

Szemgyulladás vagy a szem környéke vörös

Amikor a kutyaszeme huzatot kapott, esetleg por vagy homok került a szemébe, amitől gyulladás kezdeti tünetei jelentkeznek, hatásos lehet a következő, házilag könnyen és gyorsan elkészíthető szer. Egy teáskanálnyi olívaolajat és egy csésze hideg fekete teát jól össze kell keverni. Egy vattacsomót belemártva a kutya szemét, illetve annak környékét ezzel kell naponta többször lemosni. Fontos, hogy mindig új, tiszta vattacsomót használjunk!

Kiszáradt, repedezett tappancs

Ez a probléma különösen a téli időszakot követően (főleg a városi, sózott utcákon járó kutyák esetén) jelentkezik. A tappancsoknak gyógyszertárban kapható glicerinnel való bedörzsölése nagyon gyorsan segít. Szánhúzó-kutyások sokáig titkos receptként kezelték, hogy a kutyáik tappancsát kifőzött krumplihéj tömény levével borogatták, a tartós és kemény igénybevétel okozta apró sérülések gyors regenerálása érdekében. Lótenyésztők, lovas sportban járatos kutyatartók - korábban és jelenleg is - a kutyáik tappancsának kezelésére, ápolására a lóistállókban lévő pataápoló-kenőcsöket és -szereket használják, nagyon jó eredménnyel.

Megduzzadt, dagadt végbélmirigy

Ha a kutya - annak ellenére, hogy rendszeresen, hathónaponként féregtelenítve van - feltűnően sokat ül, a fenekét a földhöz dörzsöli, és időnként megpróbálja a saját faroktövét harapni, rágni, ezek annak a jelei, hogy végbélmirigye kezdeti gyulladás szakaszban van. Boglárka, vagy más néven gólyahír gyökerét kell ilyenkor összegyűjteni, megmosni és megszárítani, majd nagyon apróra összedarabolni. Ebből egy teáskanálnyit egy bögrében forró vízzel leforrázva, majd lehűtve olyan folyadékot kapunk, amellyel a kutya végbéltájékát naponta többször lemosva a végbélmirigy duzzadtsága, gyulladása, a kutya számára kellemetlen érzés csökkenthető.

Stefan Siman
Dipl. állatterapeuta, kutyatréner
Az illusztrációkat kaptuk a Mai Manó házban
(1065 Budapest-Terézváros Nagymező utca 20.)
Forrás: http://kutya.hu/Cikk.aspx?id=4324

2012. február 13., hétfő

A TELJES nyirkai jóslat


Mihelyt közzé tettem „ Yotengrit 2 „ c. könyvemben a „Nyirkai jóslatot”, a mások szellemi hulladékából élők serege vetette rá magát. Csűrték, csavarták, hamisították, magyarázták. Lett belőle „nyitrai”, sőt „nyiglai” jóslat is. Védtek, támadtak vele pártokat, személyeket, fűztek hozzá magyarázatokat. Jelentkeztek „póttartalékos próféták” is, akik a folytatás sugallatait vélték fülükben zümmögni. Nem mesét költök, de egy két lábon járó fajtánkbéli azt jelentette, hogy ő volna személy szerint a jóslatban említett „zengő sivatag tigrise”. Gondoltam, elszállásolom egy jó hírű állatkertben, de ezt zokon vette. Ám akadtak tudós koponyák is, akik elolvasták minden irányból és filológiai csapdák segítségével rájöttek, hogy én egyet s mást elhallgattam a jóslatból. Így igaz! Visszatartottam a személy szerint rám vonatkozó jóslatokat, hozzám közel álló személyekre és a Yotengrit Egyházra vonatkozókat, meg még sok egyebet, ami a jóslat közlésekor nyugtalanságot válthatott volna ki. Most, miután lelepleztek és többen is követelik, mint mondják, a „teljes igazságot”, szabadjára engedem a teljes jóslatot.
Ki-ki értelmezze, ahogy tudja! Ami rám vonatkozik, azt értem. Engemet következetesen „49.-nek” nevez. Bendes József a „48.”Ez a Kárókatona(kormorán)-rend főbácsáinak sorrendje. Lápkumánja táltos pl. a 13. volt, én a 49. vagyok. A sámánisztikus jóslatokra jellemző a képletes, szimbolikus megjelenítés. Pl.:” Szárnyas nyilak ősi útja „= selyemút, KÍNÁBA VEZETŐ ÚT! „Piros mellvértü tulok„: A tőzsdét, a pénzerőt szokásos öklelő marhának ábrázolni. „Piros mellvért”? (Németül: piros =rot, mellvért = Schild,)= Rotschild. „Tengereken utat változtatnak a hajók.” = A világkereskedelem tengelye áttevődik az Atlantiról a Csendes-óceánra. Új kapcsolatok és kapcsolódások állnak elő a világkereskedelemben.
Szó esik a Yotengrit Egyházról, benne az én szereplésemről, kiemelkedően a „Csillagszemű Asszonyról” és kontrasztként a törtető „ringyó”-ról, aki emberfölöttinek játsza meg magát, átgázol másokon, de mivel „nagy kanállal kever kis halakat „,elbukik. „ Nagy kanállal kis halakat keverni” = nagy dologba vágni arra alkalmatlan, kisszerű szövetségesekkel.
Ilyesféleképpen néz ki a jóslatelemzés módszertana. Sok sikert kívánok hozzá és a nyájas olvasónak figyelmébe ajánlom a Yotengrit-tanok értelmében, hogy NINCS ELŐRE MEGÍRT SORS, de megközelítő beteljesülés az van, ha nem hárítjuk el a megjósolt balszerencsét!
Máté Imre

 
A nyirkai jóslat
„Hét táltos találkozott a nyirkai Hany-ban. Két asszonyember, meg öt férfiember. Jó, ha ennyien vannak a ’Nagy hívás’-hoz. Mert nagy SZELLEM-et szándékoztak idézni, a nemzetre zúdult bajhalmaz miatt. Tudni akarták, meddig tart ez a nyomorúság, meg miképpeg alakul a jövendő. ’Nagy hívás’ akkor köll, ha az ÉG nem nyilatkozik magától.
A táltos asszonyok egyike ’utaztatható’ volt.
Fölmenének tehát a Rókadombra, az elhagyott csordakúthoz, az égés szélére. Áldoztak vízzel UKKÓ-nak, tűzzel GÖNÜZ ISTENAPÁNK-nak.
A ’látó-halló’ táltos asszony nekivetkőzött. A többiek bedörzsölték maszlagbimbóval, hogy ne ostromolják a szúnyogok. Mert nyár volt és alkonyodott. Nyakába kék ékkövet akasztottak.
Az áldozó tűz parazsára zöld borókagallyat raktak. A táltos asszony füstöt lélegzett, a többiek meg rejtőztetőt dunnyogtak. Dobolni, furuglázni nem mertek, a határőrség miatt.
A táltos asszony révületbe esvén átadta fejében lakó szelleme helyét az idézett SZELLEM-nek, hogy az az ő nyelvével szólalhasson.
Lápkumánja táltos SZELLEMÉT idézték, mert az idevalósi volt, a mi fajtánk. A táltos asszony először fölszökött, de a többiek körbe vették őt, nehogy baj érje. Először csak hebegett, aztán szóval szólta a régi nagy táltos üzenetét:

Még öt-hét!
A medvebocsot lépre csalják   (1953 Kelet-német lázadás K-berlinben)
és elverik rajta a port.
Még nyolc-kilenc!
A Duna két partján
vérben úszik a hulló lomb,   (1956 okt. Magyar forradalom)
és ösvények tapostatnak
a hanyatló Nap palástján.
Nevet kiáltanak.
A nevén szólított Öreg tétovázik,   (Nagy Imre)
de vállalja sorsát.
Ifjak ragadnak fegyvert,
nők és férfiak egyaránt.
Közel a győzelem.   (’56 forradalom)
Ekkor megelevenednek az árnyékok.  (ruszkik)
Az igazi harcosnak kedvét szegik.
Az ügyet Nyugattól-keletig elárulják.   (Szabad Európa Rádió, USA hitegetése)
Szerencsés, ki időben kereket oldhat.    (diszidálók)
A Negyvenkilencedik vert hadból
követi a hanyatló Napot.
Bugrisok földjére megy a Képíró Asszonnyal.
Oda kapja a kasza-üllőt.
Dinnyeföldről üzen neki a Negyvennyolcadik,
de ő a vörös sziklák felé fordítja a rudat.
Nagy az érvágás!
A Négy Folyó Városának Igaz Emberét   (Győr lehet a 4 folyó városa)
kiejtik az ablakon.
A győzők eltanácsolják a kopasz zsarnokot,       (Rákosi)
és a Vasmacskák Városának fattyát    (Kádár Fiuméban született, törvénytelen gyerek)
teszik meg helytartónak.
Ő megöleti a Tétovázó Öreget.
Az ifjúságon bosszút áll.
Sokáig uralkodik és megrontja a nemzetet.
Jutalmazzák az elvtelenséget,
mindent pénzben mérnek.
A lakás, a ház csak lakhely, nem otthon.
A gyerek nyűg.
Még húsz-huszonegy!
A kétfarkú oroszlán elbődül,   (1968 Csehszlovák forradalom)
de ugrani nem mer.
A mieink is átkelnek a Dunán, ősi földre.    (Magyar híradósok, és tankok is bevonultak)
A víg mosoly torz vigyorra változik.
Itthon a földművest már megtörték.  (Tsz-be kényszerítés)
Még nevén a föld,
de cseléd sajátjában.   (Tsz-esítés befejezése)
Lazul a lánc, rozsdásodik a bilincs.
Még negyven és néhány!
A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző.   (Horn Gyula)
Korábbi ellenfelek összefognak.   (NDK-NSZK)
Rést vágnak a kerítésen.   (Magyar határzár lebontása)
Meglazítják a medvebocs láncát,
a kétfarkú oroszlán ketrecének rácsát is.  (Cseh-szlovák szétválás)
Nem hálásak.
A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik.    (Kádár megzavarodik)
Harsona jelzi a szabadság kezdetét.
A szürke marhát napos legelőre engedik. ( Magyarok 89-ben)
A csorda megszédül a szabadságtól.
A barmok egymást öklelik.
A nép elkergeti a kapuk nyitogatóit.  (MSZMP)
A Jóindulatú Beteg kerül élre.   (Antall kormány)
Mások intézkednek.
A földművestől elveszik örökét,    (hazug kárpótlás)
és dobra verik.   (privatizálás)
A senkiháziak vérszemet kapnak.   (Külföldiek ingatlanvásárlásai)
Bitangok tékozolják a fényt.   (Egy szűk réteg meggazdagodása)
Gyülekeznek a dögmadarak.
A Nagy Tengert átröpüli
a Napból szálló, galambnak álcázott karvaly.  (NATO)
Megérkezik a Kánya is - osztozkodni.  (zsidó)
Megint terelgetik a népet.    (Pártok hazudozása)
Hiteket erőltetnek.  (Kereszténység helyett más politikai és vallási felekezetek)
Szaporodnak a pénzért fönnhangon imádkozók.
BOLDOGASSZONYUNK-at elfelejtik,
buta lúddá tekerítik.
Jaj pedig, ha ISTENÜNK ASSZONY-FELE
elfordul tőlünk, vagy mink őtőle!
A Régi Nagy Csata Városában   (Róma)
EZEK papjai dűlőre jutnak,
és új lovat nyergelnek.
Összeesküsznek Isten Képmása ellen
a Könyörtelenség Hatalmasaival.
A galambnak álcázott karvaly és a kánya,   (Szabadkőművesek)
Égigérő fára segítik a Kiskanászt.        (Orbán Viktort hatalomra segítik)
Szívében király, álmaiban császár.
Szépen szól, rondán cselekszik.    (Eladósítják a hazát)
Zsákja feneketlen.
Letaszítják - újra mászik!
A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak!
Még ötvenöt-hatvan! 
Az íjfeszítő sarja lukas hajóra száll.    (Magyarország a NATO-ban, EU-ban)
Az ő ingével-gatyájával tömik a rést.
Messze jutottak a parttól,
már nem tud kiszállni.
A döglött sárkány kutyáit    (Kádár kutyáit)
a Koronázatlan Cár veszi pórázra.    (Putyin)
A Szűkszavú Tárnokmestert tuszkolják élre.   (Medgyesi)
Saját táborából ütnek pártot ellene,
mert a Koronázatlan Cár úgy akarja.
Paprikajancsiból csinál vezért.       (Gyurcsány)
A nemzet tűri - nem látja meg rajta
a rángató madzagokat.
A csellel hatalomra segített Paprikajancsi
pofátlanul önkényeskedik, buzerálja a népet.
Nyegle és buta.
A Kiskanász malmára hajtja a vizet.   (Orbán malmára)
Jobb ellenfél nincs. A nép tűri őket.
Nemes lovag-ősök fehér liliomán
tipródik a nemzet.
A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos.   (Pintér)
A különb nem viszi sokra, mert irigylik.
Ki-ki rántja lefelé a másikat - az országot együtt.
Lenézett népek mögött kullog a magyar!     (Románok-Szlovákok)
A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld!
Nyomulnak földünkre sivatag elöl, tenger elöl.
Tódulnak napkelet felöl.
A trónfosztott vörös cár
gazdátlanná vált ebei
zsibvásáron herdálják el
a föld színét, mélyét, a levegőeget, vizeket.
Ki koncon van, ki koncra tör.
Egymást ugatják bohóc szerepben.
Minden elhamisul.
Csak alvilág van meg Ál-világ,  (a virtuális pénz)
-mondja a szavával nem játszó pénzváltó.
Lekantározzák az igáslovat,
lenyergelik a versenyparipát.
Az értelem elvándorol.
Még nincs aki véres kardot hordozna körbe,
de érlelődik a vihar…
Még hatvan-hetven!
A Negyvenkilencediket     Máté Imre bácsa)
Fényasszony emlékezteti küldetésére,
fogadalma és hatalma szerint cselekedni.
Vonakodik, mert a Fekete Dögmadarak rendje   (
reszketősre mérgezte.
De leszáll a folyótorkolat sziklájáról
és megválik fügefáitól,
hogy a Rába partján szélnek eressze
az életképesség igéit.          (Éppen ez a jóslat)
Sok acsarkodó ellensége támad
és haszonlesők hada környékezi.
Egymást ugatják, marják,
mint dögön marakodó ebek.
A Képíró Asszony égbe száll.
A magát más csillagzatból leszületett  (ez szerintem a Merkel)
asszonynak tettető ringyó
kaszabol és élre tör.
Apró halakat kever nagykanállal
és elbukik.
A kertek parlaggá romlanak.
Rozsdásodik minden szerszám.
A rátarti úr napszámért kunyerál.
Már mindent elkótyavetyéltek.
Paprika Jancsi utat tapos a Kiskanásznak,
aki azt hiszi magasba szállt,
pedig csak Paprika Jancsi csúszott mélyre.
Koronát áhít.
Három hamis látnok álltatja, mintha
nagy király lelke laknék benne.
Sokat igér, de nem tudja szavát tartani.
Igér, igér, de adni nem tud,
csak elvenni.
Reszket kinek vagyona van,
mert sor kerülhet rá hamis vádakkal.
Dézsmaszedők, vámosok sanyargatják a népet.
Asszonyainkat, mint birtokolt barmot
lerángatják családi küszöbükről
fertőző hodályokban szülni.
Bábák dacolnak.
Tömlöcbe vetik őket.   (Geréb Ágnes)
A betűvetésben gyarló főember
nem irgalmaz nekik.    (Schmitt Pál nem engedte Geréb Ágnest ki a börtönből)
Az istápolásra szorulókat is sanyargatják.
Félnek segélyért esdekelni.
A szegényt leköpesztik,
a gazdagot zsarolják.
A Kiskanász hegyekből vár
segítséget igéretekkel.
Csalódnak azok is.
Forgácsolódik a nemzet.
Sem az Országló,
sem a Pártütő nem érti föladatát.
Nem nyilat tör, hanem gátol.
Amaz meg dölyfösen országol.
Rendet vágat hamis meg igaz hitek
virágos mezején egyaránt.
A Negyvenkilencedik ráver
tűzön ajazott dobjára.
Ifjak sereglenek
a Kiskanászt szavak erejével trónfosztani.
Őt bugrisok védelmezik
a Kányával szövetségben.
Ez vérontáshoz vezethet.
A Csillagszemű Asszony
fohászkodtat a MAGYAROK ISTENÉ-hez,
annak erejét növelendő…
Erő támad, sebes forgószél.
Eddigre már nagy a romlás.
Zsíros föld hátán,
szántatlan ugaron nélkülöz a nép.
A gazdából napszámos lett,
de kevés a lapátolni való.
A Fekete Kányák rendje
hatalomra tesz szert
és zsarolja a Kiskanászt,
aki jót akarna, de rosszul.
Zsarolja egy siheder kori barátja is,
aki nagy vagyont harácsolt össze
és villogó ruhában futkározik.
Huszonöt strázsa ügyel rá.
A Kiskanász -vásári hintások sarja-,   (cigány származása)
igazságos szigort akar,
de az sanyargatássá fajul.
A nép lehurrogja, de nem tágít.
Avítt helyébe
hevenyészett törvényt erőszakol.   (az új alaptörvény)
Magára haragítja a Hadakat.  (hát kb. itt tartunk most)
A tengereken utat változtatnak a hajók.
A zsinegen táncoltatottak
késve lépnek a szárnyas nyilak
ősi útjára, de lépnek.
Az Árva-gyerek
meg az Ékesen Szóló fia útra kelnek,
piros mellvértű tulok hátán.
A Negyvenkilencedik
lant erejével ront hamis vádakat.
Az erős táltosasszony szelleme megkisérti.
Üzen a Csillagszeműnek, de az tétovázik,
végül cselekszik.
A kertek művelői könnyen
vészelik át a nehéz időket,
mert más módon se pénz, se posztó.
Előrelátó ki kamrát tölt.
Az Előrelátó Banya megálmodja
és megépíti BOLDOGASSZONY nevében
YOTENGRIT Körevetét.
Épülnek föld fölött, föld alatt.
Sehonnani bitang árulók ínségbe,
romlásba döntik a nemzetet.
Csak alantas szolgálatok maradnak,
égbekiáltó árulások.
Lesznek, kik alattomos ellenséggel
fújnak egy követ.
Bevezetik a hét tevét,
hogy az innen köpködhessen lángot-
a bikát nyergelő asszonyra.    (Európára ?)
Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is.
A Kost Áldozó
két fia tovább marakodik. (Ábrahámot közös ősnek tartó zsidók és arabok)
A tevék magyar hajcsárai
Manó bőrét húzzák Krisztus képére,
hogy megtévesszék a népet,
és aranyra válthassák a félhold csillogását.
Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő
fiát segítik,
más magyarok meg a másikat.
Kettészakad a nemzet,
lángra lobban az Ország.
A lángot vér oltja.
Oltalmazó rejtekhelyről gondoskodik
aki hallgat az Egekből sugallt igékre.
A Holdfényes Asszony köreveteket épített,
alattuk rejtekekkel.
Kertekben sarjad az új élet.
A vándor nép keserüli meg ocsuja garázdaságát.
Ezeken nagyra nő a rájuk rakott szarv.
Szítják, tüzelik őket távoli idegenek,
akik vizeinket szomjazzák, földjeinket éhezik.
Ezek egy része sivatag elöl fut,
más részük tenger elöl menekül.
Magyar magyart gyilkol,
de a bika hátáról is ide lőnek
a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul.
A szomszédok megmozdulnak,
de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is.
A megszeppent maradék
UKKÓ-t híjja, a BOLDOGASSZONY-t.
Áldanak Földnek és Égnek
víz- szerrel, tűz-szerrel.
Szívben, gondolatban,
test és lélek mozdulataival,
a Nap és a Hold járásának ösvényén.
A haragosok megbocsátanak egymásnak,
az irigy örül más szerencséjének,
a rátarti nem rázza a rongyot,
a közönyös siet segíteni.
Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja
a zenélő sivatagok tigrisét,
és böcsületes alkuval
visszakerül, ami visszajár.
Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé,
YOTENGRIT, az ŐS-TENGEREK ISTENE nevében.
A JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYE győzedelmeskedik.

A táltosok közös gondolattal kérdezték: ’Így van ez megírva – nem lehetne-e másképp?’
A SZELLEM erre ezt felelé: ’Minden jövendölés ókumálás, a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltozatható – ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívelitek az ősök intelmeit.’
A táltosok megköszönték Lápkumánja táltos szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ivott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakarták és strázsálták hajnal hasadtáig. Akkor lemosták róla a maszlagot.
A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását:’BOLDOGASSZONY oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!’
Ezek után ki-ki hazaméne és tette a dolgát.”